Ben Ernst ( 1952) is an autodidact. He is a self taught photographer with over 40 years of experience. In the past years he has specialised in art nude photography and has worked with models with an artistic background such as dancers and actors. Together they work on a concept. The important part in the end result is the location, be it indoor or out. Through this an image evolves out of the concept, in which the relation between the model, photographer and location emerge

Ben Ernst (1952) is autodidact. Hij fotografeert meer dan 40 jaar als amateur/ liefhebber.  De laatste jaren specialiseert hij zich in de modelfotografie en werkt samen met modellen met een artistieke achtergrond zoals dansers, acteurs. Samen komen ze tot een concept. Een belangrijk onderdeel van het eindresultaat vormt de locatie, zowel binnen als buiten.  Zo ontstaat vanuit het concept een beeld waarin de relatie tussen fotograaf, model en omgeving samenvalt.